Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Obert el termini per a la sol·licitud d’ajuts per al pagament de lloguer per a joves de 35 anys o menys

23/03/2023 ::

L’Ajuntament facilita la presentació d’aquest tràmit a través d’Internet o demanant cita a l’Oficina Local d’Habitatge de Badalona

Per a les persones més grans de 36 anys el termini per demanar els ajuts al lloguer s’obrirà l’11 d’abril

Fins al 5 d’abril s’ha obert el termini per a les sol·licituds d’ajuts que atorga la Generalitat de Catalunya per al pagament del lloguer per a les persones joves de 35 o menys anys. Per als més grans de 36, el termini per a la sol·licitud dels ajuts serà entre l’11 d’abril i el 12 de maig. L'import de la subvenció serà del 20, 30 o 40% del lloguer amb un màxim de 250 € i un mínim de 20 € mensuals per a les persones de 35 anys o menys i un màxim de 200 € i un mínim de 20 € per a les persones amb 36 anys o més.

Per a les persones residents a Badalona, l’Ajuntament facilita la presentació d’aquest tràmit a través d’Internet mitjançant l’enllaç https://www.olh.cat/lloguer/ Si es vol fer presencialment, s’ha de sol·licitar cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge de Badalona www.olh.cat

Requisits bàsics per accedir a les subvencions de lloguer

– Tenir la residència legal a Catalunya

– Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 23.725,79 €.

– Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.

– No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports següents:

    1. Per a les persones que tinguin 35 anys o menys: Quan es tracti d’habitatge: 950 euros. Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import de lloguer màxim serà de 1.100 euros. Quant es tracti d’habitació: 450 euros.

    2. Per a les persones que tinguin 36 anys o més: Quan es tracti d’habitatge: 900 euros i habitació: 450 euros.

– Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

– Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.

– Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud

– Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Documentació

Pel que fa a la documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, cal destacar, a més dels documents acreditatius personals (DNI, NIE, TIE…), els corresponents justificants d’ingressos (declaracions de renda, certificats de pensions…) així com, entre altres, el contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.

La 4a tinenta d’alcaldia i regidora de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut de l’Ajuntament de Badalona, Teresa González, ha animat a la ciutadania que pugui reunir els requisits bàsics a presentar les sol·licituds telemàticament o demanar cita per a fer els tràmits a l’Oficina Local d’Habitatge de Badalona. En aquest sentit, la regidora ha volgut destacar que: “els ajuts als quals es poden optar són prou importants, estem parlant de subvencions que cobreixen entre el 20 i el 40% de l’import total del lloguer”.

Badalona, 23 de març de 2023

twitter @AjBadalona

👥📚 El Museu de #Badalona acull l’acte d’inauguració del nou curs escolar que reuneix la comunitat educativa.
Presentació del Pla de Formació i la Guia d’activitats educatives 2023-24 i conferència El tetraedre de l'aprenentatge amb sentit, d’Elisabet Aznar, directora del CESIRE

4

📋🍴🍹🍵🍾 L’Ajuntament de #Badalona impulsa una Guia de Restaurants i Eixos Comercials per promocionar el sector de la restauració, el comerç i la gastronomia local

📆 Fins al dimecres 11 d'octubre us podeu inscriure en el procés de selecció per ser un dels 46 nous agents de la Guàrdia Urbana de #Badalona

👮‍♀️ 18 d’aquestes places es reserven per a dones

Inscripcions ➡️ https://badalona.convoca.online/processDetail.html?id=f5bd2717-ba1c-485d-7b43-08db2914157f&type=0

L’Hospital Germans Trias estrena diumenge al Museu de #Badalona un cicle d’actes i xerrades divulgatives parlant de recerca en càncer

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals