Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Nou ban municipal de l’alcalde accidental de Badalona renovant les mesures de prevenció adoptades per contribuir a la contenció del coronavirus

11/08/2021 ::

Es manté la suspensió de totes les activitats lúdiques, festives i culturals en les quals es puguin produir aglomeracions de persones amb l’excepció de la programació municipal de la Festa Major d’Agost

L’Ajuntament de Badalona ha publicat un nou ban municipal signat per l’alcalde accidental de Badalona, Juan Fernández, davant de l’increment de contagis a causa de la Covid-19 a Catalunya. El nou ban, que estarà en vigor fins a les 23.59 hores del diumenge 15 d’agost, dona continuïtat a les mesures adoptades durant les darreres tres setmanes i, per tant, manté la suspensió de totes les activitats, organitzades per l’Ajuntament, que puguin suposar aglomeracions de persones. El ban signat avui inclou la suspensió de totes les activitats lúdiques, festives i culturals que se celebrin aquests dies en aquest municipi fins a la mitjanit del pròxim diumenge amb l’excepció de la programació municipal de la Festa Major d’Agost, que consta bàsicament d’activitats de caràcter no presencial que seran retransmeses en directe per Youtube o bé d’activitats on l’aforament es troba limitat.

Ban municipal 9 d’agost de 2021

“Els passats 6, 13, 19 i 26 de juliol i 2 d’agost de 2021, l'Ajuntament de Badalona, va dictar un ban en què davant de l'increment de contagis, adoptava una sèrie de mesures en l'àmbit municipal per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i en recomanava d'altres en l'àmbit privat. Totes elles centrades a evitar les aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, a l'efecte de prevenir el risc de contagi de la COVID-19.

A la vista de l’evolució de les dades epidemiològiques, l’Ajuntament creu convenient seguir amb les mesures dictades que van deixar de tenir efecte el 8 d’agost de 2021 a les 23.59 hores, i actualitzar-les, fent esment de les condicions de celebració de la programació de la Festa Major d’Agost durant

els dies 14 al 16 d’agost.

La RESOLUCIÓ SLT/2614/2021, de 4 d'agost, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

La resolució de l’alcalde de data 30 de juliol de 2021 número 2021007426 designa alcalde accidental durant el període que comprèn del 9 al 15 d’agost de 2021 al senyor Juan Fernández Benítez, 1r tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones.

Pel que fa a la competència i abast de les mesures, l’alcalde és autoritat sanitària, d’acord al que disposa el paràgraf 1 de l’article 5 de la Llei 18/2009, de Salut Pública i que els bans poden aprovar normes de caràcter general en casos de reconeguda urgència a la vista del que disposa el paràgraf 2 de l’art. 67 del ROAS.

En aquest sentit,

HA RESOLT:

Primer.- Continuar amb la suspensió de totes les activitats organitzades per l’ajuntament, en règim de gestió directa, el que inclou organismes autònoms i societats municipals, en les que es puguin produir aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, als efectes de prevenir el risc de contagi de la COVID-19, amb l’excepció de la programació municipal de la Festa Major d’Agost, que consta bàsicament d’activitats de caràcter no presencial que seran retransmeses en directe per Youtube o bé d’activitats on l’aforament es troba limitat.

Segon.- Suspendre la concessió de llicències d’activitats culturals, lúdiques i festives en domini públic en les que es puguin produir aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, als efectes de prevenir el risc de contagi de la COVID-19.

Tercer.- Respecte aquelles activitats culturals, lúdiques i festives, desenvolupades en el terme municipal de Badalona, de caràcter privat, en les que també es puguin produir aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, recomanar la seva suspensió quan sigui possible o, de no ser-ho, el seguiment estricte de les mesures ordenades per la Generalitat de Catalunya per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia COVID-19, a les que aquest ban resta condicionat.

Quart.- Instar a la ciutadania de Badalona a seguir amb les mesures genèriques de protecció per prevenir el contagi del COVID-19: portar mascareta; rentar-se les mans freqüentment; mantenir la distància de seguretat amb altres; i, ventilar els espais tancats, entre d’altres.

Cinquè.- La durada d’aquestes mesures s’estableix des de el moment de la seva signatura fins les 23:59 hores del dia 15 d’agost de 2021, sense perjudici de l’avaluació continuada de l’impacte de les mateixes

El que es fa públic per a general coneixement”

Badalona, 9 d’agost de 2021

twitter @AjBadalona

👥📚 El Museu de #Badalona acull l’acte d’inauguració del nou curs escolar que reuneix la comunitat educativa.
Presentació del Pla de Formació i la Guia d’activitats educatives 2023-24 i conferència El tetraedre de l'aprenentatge amb sentit, d’Elisabet Aznar, directora del CESIRE

4

📋🍴🍹🍵🍾 L’Ajuntament de #Badalona impulsa una Guia de Restaurants i Eixos Comercials per promocionar el sector de la restauració, el comerç i la gastronomia local

📆 Fins al dimecres 11 d'octubre us podeu inscriure en el procés de selecció per ser un dels 46 nous agents de la Guàrdia Urbana de #Badalona

👮‍♀️ 18 d’aquestes places es reserven per a dones

Inscripcions ➡️ https://badalona.convoca.online/processDetail.html?id=f5bd2717-ba1c-485d-7b43-08db2914157f&type=0

L’Hospital Germans Trias estrena diumenge al Museu de #Badalona un cicle d’actes i xerrades divulgatives parlant de recerca en càncer

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals