Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Licitació del servei de manteniment d’enllumenat públic

25/09/2019 ::    

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 l’expedient de contractació, la licitació i l’ obertura del procediment obert per a l’adjudicació del contracte relatiu a la prestació del servei de manteniment integral de les instal·lacions d’enllumenat públic i altres treballs relacionats amb les instal·lacions elèctriques a la via publica municipal que són propietat de l’ Ajuntament de Badalona.

El pressupost base de licitació d’ aquest contracte s’ha fixat en 5.100.000 € (a raó de 4.214.876,03 € el valor base del contracte i 885.123,97 € en concepte d’ IVA al tipus del 21% vigent). El pressupost anual, IVA inclòs, és d’1.700.000 euros.

La durada d’ aquest contracte s’estableix en 3 anys, prorrogable per dos períodes de màxim un any cadascun sense que la durada total del contracte, pròrrogues incloses, pugui excedir de 5 anys.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 25 de setembre de 2019

twitter @AjBadalona

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals