Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

L’Ajuntament aprova les modificacions del PGM per ajustar les qualificacions urbanístiques de l’entorn del Parc del Turó d’en Caritg

28/09/2022 ::    

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment la modificació de PGM (Pla General Metropolità) per l’ajust de qualificacions d’espais lliures i equipaments al Turó d’en Caritg i a l’avda. de Salvador Espriu.

Aquesta modificació es tramita per iniciativa pública de l’Ajuntament de Badalona i es planteja amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions urbanístiques de l’entorn del Parc del Turó del Caritg per adaptar-les als usos existents, la urbanització executada i les infraestructures implantades. La modificació comprèn un espai amb un total de 122.307 m²:

L'interès públic d'aquesta proposta de modificació del PGM es justifica per que permet regularitzar les qualificacions d’uns sòls destinats a sistemes viari, d’espais lliures i d’equipaments que s’han d’ajustar per coherència amb els usos existents, la urbanització i edificacions executades i les infraestructures que s’hi han implantat.

En data 14 de juny de 2022 es va sol·licitar informe sectorial al servei d’Infraestructures de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat. Un cop transcorregut el termini per emetre informe no s’ha rebut resposta.

Durant el preceptiu termini d’informació pública de l’expedient no consta que s’hagi presentat cap al·legació i per tant, es procedeix a la seva tramitació.

Àrea afectada:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1lcvaZ5GMbxKRjgPVD_2Rl4WPHCj22HY8&usp=sharing

El dictamen ha comptat amb els vots favorables del JxCB, BeCP; ERC-A-Mes; GBeC i PSC, i l’abstenció del PP.

Badalona, 28 de setembre de 2022

twitter @AjBadalona

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals