Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

El dimarts 25 d’octubre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

20/10/2022 ::

La sessió se celebrarà al Saló de Plens de la Casa de la Vila a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim dimarts 25 d’octubre a partir de les 18 hores la sessió ordinària corresponent al mes de juny. Es podrà seguir telemàticament a través de l’enllaç següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 13, corresponent a la sessió ordinària de 27 de setembre de 2022.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

2. Aprovar l’ expedient de mutació demanial subjectiva de la finca carretera de Canyet, 1-5 a favor de la Generalitat de Catalunya.

3. Reconeixement de crèdit i aprovació de la factura 2a fracció IBI 2021 local c/ Prim, 63 interior.

4. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’Habitants amb referència a l’1 de gener de 2022.

5. Aprovació provisional del Pla de millora urbana de la parcel·la situada entre els carrers Dinamarca, Luxemburg i Lituània.

6. Aprovació provisional del pla especial de regulació dels jocs d’atzar.

7. Aprovar la minuta i la signatura del Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Badalona per a la implantació i la gestió del servei metropolità de bicicleta pública.

8. Convalidar l'autorització i disposició de la despesa amb efectes retroactius, dels expedients 2022/00001796N i 2022/00001800Q i aprovar l’autorització i la disposició corresponent al període de l'1 al 31 de desembre de 2021 del servei de Neteja Viària 2021, per import de 832.851,31 euros.

9. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcalde durant el mes de setembre de 2022

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

10. Donar compte al Ple de l'aprovació de diverses propostes de modificació del pressupost municipal de 2022, que han afectat l'Annex d'Inversions.

11. Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2022 (Medi Natural – platges).

12. tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2022 i del seu annex d'inversions (reforma Ca l'Arnús – AMB).

13. Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2022 (Sentència 54/2021 (revisió preus 2016-2022) i a Sentència 348/2021 (nul·litat acord JGL 25/09/2017) del Contracte de Neteja Viària i Recollida de Residus).

14. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022 (per dotar de crèdit a les aplicacions de la partida d'interessos de demora Cap II, donat l'elevat número de notificacions rebudes per pagar interessos de demora).

15. Proposta d'anul·lació de diverses modificacions del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Personals del 2022, en pròrroga de 2019, un cop aprovat el pressupost definitiu per a 2022.

16. Compatibilitat del personal al servei de l’Administració Pública (BOP).

17. Compatibilitat del personal al servei de l'Administració Pública (RBJ).

18. Modificació puntual 3/2022 de la Relació de Llocs de Treball.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

19. Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament, el Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià i l’IES «Badalona VII», per a realitzar classes de català de nivell bàsic i aprovar els compromisos de despesa derivats del Conveni imputables a cadascun dels exercicis pressupostaris afectats.

20. Aprovar el text i el contingut de la segona addenda al conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Badalona, per a dur a terme un PFI (programa de Formació i Inserció), en modalitat PTT (Pla de Transició al Treball) del grup d’Auxiliar en centres sanitaris i els percentatges de despesa plurianuals imputables a l’aplicació del Conveni.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per a la concreció d'inversions i millores en el barri de Sant Crist

2. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per la reclamació de la garantia de construcció de la nova escola Ventós Mir i l'aclariment de la situació del conveni d'ús de la pista esportiva plaça del gas que estipula el dret preferent d'ús per part de l'escola pública Ventós Mir.

3. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per la millora, el manteniment i l'accés als espais públics destinats a la pràctica del bàsquet de lleure i altres activitats esportives.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 20 d’octubre de 2022

twitter @AjBadalona

👮‍♀️👮 #Badalona incorpora vint-i-tres nous agents al cos de la Guàrdia Urbana

L’alcalde, Xavier Garcia Albiol, els ha lliurat aquest divendres les credencials a la plaça de Trafalgar del barri de Llefià en un acte obert a la ciutadana

4

L’alcalde de #Badalona, @Albiol_XG, inaugura la sala immersiva EMOTIVA al Centre Sociosanitari El Carme. L'equipament permet l’abordatge no farmacològic de la malaltia d’Alzheimer i altres demències
Més ℹ️▶️https://ajuntament.badalona.cat/noticies/lalcalde-de-badalona-inaugura-la-sala-immersiva-emotiva-al-centre-sociosanitari-el-carme/

4

🫒 En marxa les activitats del cicle de tardor de la Jugatecambiental als parcs de Can Solei i de Ca l’Arnús i al parc del Torrent de la Font i del Turó de l’Enric de #Badalona

ℹ️ http://ajuntament.badalona.cat/noticies/en-marxa-les-activitats-del-cicle-de-tardor-de-la-jugatecambiental-als-parcs-de-can-solei-i-de-ca-larnus-i-al-parc-del-torrent-de-la-font-i-del-turo-de-lenric-de-badalona/

4

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals