Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Dimarts, 29 de desembre, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

24/12/2020 ::

La sessió es durà a terme per via telemàtica a partir de les 11 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 29 de desembre, a les 11 hores, una sessió extraordinària. Pel context de la pandèmia de la Covid19, la sessió es durà a terme per via telemàtica i es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

El Ple extraordinari del 29 de desembre de 2020 té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar un reconeixement de crèdit relatiu al pagament de la contractació menor per a la prestació del servei de desenvolupament del projecte RUTA 90- Mostra d'art urbà de Badalona.

2. Reconeixement de crèdit del deute acumulat per subministrament d'aigua amb l'Associació de Concessionaris del Mercat La Salut.

3. Aprovar el reconeixement de crèdit de les factures presentades per UTE TELEFONICA DE ESPAÑA Y TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU pel serveis de telecomunicacions de la corporació.

4. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures presentades per l'empresa Ambiser Innovaciones, S.L., pel contracte de prestació de servei de manteniment del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d'actes i allotjament al núvol.

5. Reconeixement de crèdit i la despesa corresponent d’IBI i quotes comunitàries dels exercicis 2016- 2017- 2018 i 2019 en relació amb els locals 1-3-5 del c/ Francesc Layret, 65-71 3a planta.

6. Aprovació del compte justificatiu de la subvenció nominativa de l'any 2019 atorgada a la Federació d'Associació de Veïns de Badalona.

7. Deixar sense efecte acords de posada a disposició de la Generalitat de Catalunya dels terrenys per a la construcció de les escoles Ventós Mir i Badalona Port.

8. Aprovar les modificacions dels Estatuts de la Societat a la vista de l’acord del Consell d’Administració de Marina Badalona, SA de data 30 de novembre de 2020.

9. Aprovació de l’ampliació de l’Addenda al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Badalona en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020.

10. Aprovació de l’Addenda complementaria al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Badalona en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 a les persones sense llar, les persones demandants de protecció internacional i els joves en situació de carrer.

11. Proposta d’aprovació de la pròrroga pel termini d’un any més dels contractes subscrits en data 09/01/2019 amb GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA relatius al subministrament d’energia elèctrica i gas.

12. Aprovació de la minuta de conveni entre l’Ajuntament de Badalona i la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és establir les condicions de col·laboració entre ambdues administracions per a l’execució de les obres de nova construcció de l’Escola Ventós Mir, de dues línies, amb les especificacions que resulten de les seves clàusules.

13. Aprovació de la minuta de conveni entre l’Ajuntament de Badalona i la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és establir les condicions de col·laboració entre ambdues administracions per a l’execució de les obres de nova construcció de l’Escola Badalona Port, de dues línies, amb les especificacions que resulten de les seves clàusules.

Badalona, 24 de desembre de 2020

twitter @AjBadalona

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals