Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Aquest dilluns 8 de febrer, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

05/02/2021 ::

La sessió es durà a terme per via telemàtica a partir de les 10.30 hores

El pròxim dilluns 8 de febrer a les 10.30 hores tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona. La sessió es durà a terme per via telemàtica i es podrà seguir en directe a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat.

ORDRE DEL DIA

    1. Modificar el pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019, i el seu annex d’inversions

    2. Aprovar l’increment per a l’any 2021 del 0,9% a les retribucions de tot el personal al servei de l’Ajuntament de Badalona, funcionaris de carrera, funcionaris interins, treballadors contractats en règim laboral, directius, personal eventual, síndic defensor de la ciutadania, i a les retribucions i indemnitzacions per assistències dels membres de la Corporació de conformitat amb el que disposa la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat.

    3. Aprovar l’acord de pròrroga del complement de productivitat de l’any 2020, per a l’exercici 2021.

    4. Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Badalona, els seus organismes autònoms i les societats mercantils dependents, referit a l’exercici 2019.

    5. Proposta d’aprovació de rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista de l’any 2020 de l’entitat C.E. Seagull de Badalona per la promoció del futbol femení.

Badalona, 5 de febrer de 2021

twitter @AjBadalona

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals