Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Aprovació provisional de la modificació del Pla Especial Urbanístic de regularització, ampliació i ordenació volumètrica d’una part de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

28/07/2022 ::    

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment la modificació del Pla Especial Urbanístic de regularització, ampliació i ordenació volumètrica d’una part de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

L’objecte de la Modificació del Pla especial és la regularització de serveis existents, l’ampliació de l’edifici general de l’Hospital, l’ampliació de l’edifici d’aparcament AP-1, l’ampliació dels edificis industrials i possibilitar l’ampliació de l’aparcament AP-2. Es formula per iniciativa pública, promoguda pel Servei Català de la Salut conjuntament amb l’Hospital Germans Trias i Pujol.

L’àmbit discontinu de la Modificació del Pla Especial, està format pels sectors 1 i 2 i inclou les superfícies que abasten les subclaus Hospital Germans Trias i Pujol 7a-H, Aparcament Exterior 7c-AE, Edifici Aparcament 7c-A el sector 1, i Edifici industrial de servei hospital 7c-I, en el sector 2, definides ja pel planejament vigent.

7a-H Hospital Germans Trias i Pujol: 29.365 m²

7c-AE Aparcament Exterior: 18.394 m²

7c-A Edifici Aparcament: 12.720 m²

7a-I Edifici industrial de servei hospital: 34.218 m²

Total àmbit: 94.697 m²

Dins d’aquests àmbits es troben les àrees de regularització i ampliació que es defineixen a continuació:

– Àrees de regularització i ampliació de l’Hospital Germans Trias i Pujol clau 7a-H amb una ampliació de sostre edificable de 24.601,79 m2.

– L’àrea d’ampliació de l’Edifici aparcament clau 7c-A situat a l’extrem sud per sota de la cota 194 m, amb una ampliació de sostre edificable de 2.520 m2.

– L’àrea d’ampliació de l’Edifici industrial de servei hospital clau 7a-I amb una ampliació de sostre edificable de 2.300 m2.

Atenent a les necessitats de regularització d’actuacions anteriors ja existents i a l’ampliació de nous serveis i/o instal·lacions per donar compliment a les necessitats assistencials establertes en el Pla funcional de l’Hospital, la Modificació del Pla Especial Urbanístic proposa:

– Regularitzar les diferents intervencions ja executades:

– UPAC – Unitat Postcrítica Àrea del Cor

– Quiròfan híbrid

– Mòduls ICO – Institut Català d’Oncologia

– Mòduls IrsiCaixa – Institut de Recerca de la Sida

– Direcció infermeria – Pati de gerència:

– Edifici Polivalent (I COVID-COMPACT)

– Delimitar les àrees d’ampliació de nous serveis dins l’àmbit hospitalari (Hospital Germans Trias i Pujol 7a-H) definint el tipus d’ordenació i les condicions d’edificació d’acord amb el programa funcional establert per tal d’unificar tipològicament i formal les ampliacions en l’edifici hospitalari.

– D’acord amb el programa funcional de l’Hospital, tres serveis i l’espai per a l’edifici polivalent requereixen d’ampliació prioritària, i els altres s’ampliarien en una segona fase:

Ampliació prioritària:

• Mòduls ICO – Institut Català d’Oncologia:

• Mòduls IrsiCaixa – Institut de Recerca de la Sida

• Edifici polivalent (I-COVID COMPACT)

• Ampliació bloc quirúrgic

Ampliació:

• Despatxos assistencials

• Farmàcia

• Sales d’espera i circulacions

En quant a l’ampliació de l’edifici d’aparcament, es proposa l’extensió de l’edifici actual de 3 plantes soterrani pel seu extrem sud, ocupant la totalitat de l’àrea que ara es troba en aparcament en superfície a la planta -3. Aquesta ampliació suposa un augment de 144 places d’aparcament noves.

Pel que fa a l’ampliació de l’aparcament i dels edificis industrials de serveis hospitalaris, es proposa la dotació de 2.300 m2 de sostre edificable. La futura construcció d’un edifici palafític d’aparcaments tindrà assignat 800m² de sostre, i la previsió per l’ampliació dels edificis industrials de serveis hospitalaris serà de 1.500 m² de sostre.

L’edificabilitat corresponent a l’àrea de l’Hospital Germans Trias i Pujol 7a-H, l’àrea de l’Edifici Aparcament 7c-A i l’àrea de l’Edifici Industrial de servei hospital 7a-I definides al Pla especial vigent (PE1996) i a la Modificació puntual del pla especial (MPEU 2021) es resumeixen en el quadre següent:

   

PE1996 Planejament vigent

MPEU2021 Proposta

Qualificació

Ocupació

Edif. sota rasant m2

Edif. sobre rasant m2

Índex edif. m2s/m2st

Ocupació

Edif. sota rasant m2

Edif. sobre rasant m2

Índex edif. m2s/m2st

Hospital Germans Trias i Pujol

7a-H

23.721

13.713

71.650

2,44

29.365

15.006

96.251,79

3,28

Edifici Aparcament

7c-A

12.720

31.350

12.720

33.870

Edif. Industrial. servei Hospital

7a-I

2.272

2.272

0,07

2.272

4.572

0,14

Badalona, 28 de juliol de 2022

twitter @AjBadalona

👥📚 El Museu de #Badalona acull l’acte d’inauguració del nou curs escolar que reuneix la comunitat educativa.
Presentació del Pla de Formació i la Guia d’activitats educatives 2023-24 i conferència El tetraedre de l'aprenentatge amb sentit, d’Elisabet Aznar, directora del CESIRE

4

📋🍴🍹🍵🍾 L’Ajuntament de #Badalona impulsa una Guia de Restaurants i Eixos Comercials per promocionar el sector de la restauració, el comerç i la gastronomia local

📆 Fins al dimecres 11 d'octubre us podeu inscriure en el procés de selecció per ser un dels 46 nous agents de la Guàrdia Urbana de #Badalona

👮‍♀️ 18 d’aquestes places es reserven per a dones

Inscripcions ➡️ https://badalona.convoca.online/processDetail.html?id=f5bd2717-ba1c-485d-7b43-08db2914157f&type=0

L’Hospital Germans Trias estrena diumenge al Museu de #Badalona un cicle d’actes i xerrades divulgatives parlant de recerca en càncer

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals