Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Ajuts a persones que tenen un contracte de lloguer del seu habitatge habitual

29/07/2020 ::    

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat definitivament en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts adreçats a persones que tenen un contracte de lloguer del seu habitatge habitual i com a conseqüència de l’estat d’emergència causat pel coronavirus, han perdut la feina o bé han estat afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació o bé són autònoms que han cessat o disminuït de manera de manera considerable la seva activitat com a conseqüència de l’emergència de salut pública causada pel COVID-19.

En tots els casos, l'habitatge per al qual se sol·licita l’ajut ha de constituir el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant, que és l'habitatge en el qual s'acredita l'empadronament. L’import màxim total d’aquest ajut serà de 800 euros i com a màxim podran cobrir 6 mensualitats de la renda.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 29 de juliol de 2020

twitter @AjBadalona