Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Aliments segurs

Seguretat alimentària

Aliments segurs

La seguretat alimentària té com a objectiu garantir la manipulació higiènica dels aliments, per evitar malalties, i protegir la salut i els interessos dels consumidors, procurant que estiguin ben informats i que tinguin plena confiança en els aliments que consumeixen. Aquesta vigilància i control pren forma amb el Programa Municipal d’Aliments Segurs.

Des dels serveis municipals es fa el control mitjançant inspeccions sanitàries als establiments de venda de productes alimentaris (fleques, peixateries, fruiteries, carnisseries, supermercats, menjars preparats…) i establiments de restauració comercial (bars i restaurants).

Des de l’1 de gener del 2013 és d’aplicació l’ordenança fiscal número 16 reguladora dels Serveis de Protecció de la Salut per la qual s’aproven els preus públics per a la realització de les inspeccions – que es poden consultar a la dreta.

Que he de fer si vull iniciar un negoci?

Cal registrar l’activitat en el Cens Municipal d’Establiments Detallistes d’Alimentació. S’haurà de presentar la Declaració Responsable d’inici d’activitat d’establiments alimentaris. Aquest registre és gratuït. El servei de salut també assessora gratuïtament sobre la normativa sanitària que ha de complir el negoci. Per sol·licitar l’assessorament sobre establiments alimentaris cal demanar cita prèvia al Servei de Salut.

Per garantir uns aliments segurs cal complir el Reglament CE 852/2004 i 853/2004, a més de les lleis generals i específiques que regulen cada aliment. El Reglament CE 852/2004 assenyala a l’empresari com a responsable de garantir la seguretat en els aliments que produeix, transforma i distribueix.

Per saber la normativa específica i les condicions tecnico sanitàries aplicables a un negoci concret es poden consultar les fitxes de condicions higienicosanitàries dels establiments minoristes d’alimentació.

Els establiments han de disposar del seu propi sistema d’autocontrol, com a mètode preventiu i per acreditar que es compleixen totes les condicions que garanteixen la seguretat dels aliments.

Descarrega el pla de control de l’aigua aquí

Descarrega el pla de control d’al·lèrgens aquí

Descarrega el Pla de neteja i desinfecció aquí

Descarrega el Pla de control dels proveïdors aquí

Descarrega el Pla de control de plagues aquí

Descarrega el Pla de Formació capacitació aquí

Descarrega el Pla de Control de les temperatures aquí

Descarrega el Pla de control de la traçabilitat aquí

DEMANAR CITA PRÈVIA

S’ha de demanar cita prèvia telefònicament al  i 934832778 o al correu electrònic protecciosalut@badalona.cat

MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE

Unitat de Protecció de la Salut. Edifici “El Viver”, plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9, 1er pis. Tel.:  93.483.27.78 protecciosalut@badalona.cat

Destacats