Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

PISCINES

Inspeccionem i controlem les piscines d'ús públic

Piscines

Les piscines són un espai d’esbarjo en el qual conflueixen gran nombre de persones. Per aquesta raó l’aigua es pot contaminar durant el seu ús i comportar un risc sanitari pels usuaris. La contaminació pot provenir de: gèrmens, calçat, aigua sense control sanitari, productes químics mal utilitzats i, en el cas de piscines descobertes, de la contaminació atmosfèrica.

Què puc fer per controlar la contaminació de l’aigua?

-Limitar l’aportació de contaminants a l’aigua dissenyant accessos amb túnels de dutxes; terra i parets que permetin una neteja i desinfecció freqüents i que no formin tolls d’aigua.

– Fer un manteniment higienicosanitari de la instal·lació que inclogui: la neteja i desinfecció de totes les zones; del sistema de ventilació i climatització en les piscines cobertes i el tractament de l’aigua dels vasos.

Quins tràmits he de fer si obro una piscina d’ús públic?

Emplenar el document de “Sol·licitud d’autorització sanitària de piscines d’ús públic” pel titular o el seu representant i presentar-lo presencialment en el Registre general o digitalment mitjançant la seu electrònica.

En les piscines de temporada cal informar anualment a l’Ajuntament de la seva temporada d’obertura. Emplenar el document de “Comunicació d’obertura de piscines d’ús públic de temporada” pel titular o el seu representant i presentar-lo presencialment en el Registre general o digitalment mitjançant la seu electrònica.

Quins tràmits he de fer si tinc una piscina unifamiliar o comunitària?

En cas d’incidència a la piscina d’ús unifamiliar o comunitari amb resultat: d’ofegament, mort per ofegament, lesió medul·lar, traumatisme cranioencefàlic, cremada greu, electrocució, intoxicació per productes químics o altres, el titular haurà de realitzar les indagacions pertinents per conèixer les causes de la incidència, adoptar les mesures per tal que no es repeteixi i, en el menor temps possible, informar a l’ajuntament. Emplenar el document de “Notificació d’incidències en piscines” pel titular o el seu representant i presentar-lo presencialment en el Registre general o digitalment mitjançant la seu electrònica.

MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE

Unitat de Protecció de la Salut. Edifici “El Viver”, plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9, 1er pis. Tel.:  93.483.27.78 protecciosalut@badalona.cat