Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

LEGIONEL·LOSI

Controlem i inspeccionem les instal·lacions de baix risc

Legionel·losi

La legionel·la és un bacteri que habita de forma natural en llacs, rius i estanys i, d’aquí, pot passar a colonitzar les xarxes d’aigua freda i calenta dels edificis. Si aquestes produeixen aerosols, poden convertir-se en focus d’infecció per a les persones que els inhalin. La malaltia que provoca és la pneumònia, que pot ser més o menys severa segons l’estat de salut de la persona afectada.

Les instal·lacions poden transmetre legionel·losi són tres graus:

  1. Instal·lacions d’alt risc
  2. Instal·lacions en baix risc
  3. Instal·lacions de risc en teràpia respiratoria

Què puc fer per prevenir la legionel·la en la meva instal·lació?

  • Evitar retorns d’aigua i trams de canonada on s’estanqui l’aigua i utilitzar materials que dificultin el creixement de nutrients (biofilm) per la legionel·la.
  • Mantenir una temperatura de l’aigua dins la instal·lació que no afavoreixi el creixement del bacteri: en circuits d’aigua freda menor a 20ºC i en circuits d’aigua calenta superior a 60ºC.
  • Netejar i desinfectar les instal·lacions periòdicament per evitar l’aparició de biofilm.
  • Portar a terme un programa de manteniment higienicosanitari.

Què fa l’Ajuntament per prevenir la legionel·losi?

Portem a terme el control de les instal·lacions considerades de baix risc per a la proliferació de legionel·la mitjançant inspeccions. També es col·labora amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en cas de brot epidèmic, incidència i manteniment actualitzat del cens de instal·lacions amb probabilitat de proliferació de legionel·la.

Quins tràmits he de fer si instal·lo una torre de refrigeració o condensador evaporatiu?

Emplenar el document de “Cens Municipal Torres de Refrigeració“ pel titular o el seu representant i presentar-lo presencialment en el Registre general o digitalment mitjançant la seu electrònica.

Quins tràmits he de fer si instal·lo un nebulitzador a la meva peixateria o fruiteria, un ruixador a la meva terrassa del comerç o un rentat de vehicles?

Emplenar el document de “Cens municipal d’instal·lacions / equips amb risc de proliferació de legionel·la“ pel titular o el seu representant i presentar-lo presencialment en el Registre general o digitalment mitjançant la seu electrònica.

MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE

Unitat de Protecció de la Salut. Edifici “El Viver”, plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9, 1er pis. Tel.:  93.483.27.78 protecciosalut@badalona.cat