Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

INSAL·LUBRITATS EN HABITATGES I SOLARS

Insal·lubritats en habitatges i solars

Segons la llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, el propietari d’una finca (habitatge, solar, edifici abandonat, etc.) ubicada a Badalona ha de mantenir-la en unes condicions correctes de neteja, manteniment i lliure de plagues, per tal de no causar molèsties a la ciutadania.

Davant de qualsevol incidència, es pot presentar una queixa al Servei de Salut de l’Ajuntament de Badalona. L’Ajuntament requerirà al propietari que ho solucioni. L’afectat també pot denunciar en el jutjat la situació plantejada.

Què s'ha de fer si

En cas de detectar rosegadors, insectes i/o brutícia en habitatges, solars i finques abandonades cal presentar una instància a l’Ajuntament de Badalona

MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE

Unitat de Protecció de la Salut. Edifici “El Viver”, plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9, 1er pis. Tel.:  93.483.27.78 protecciosalut@badalona.cat