Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

BENESTAR ANIMAL

La teva mascota depèn de tu. I de tu depen fer-ne una tinença responsable

Benestar Animal

Els animals de companyia depenen de les persones. I de les persones en depèn fer-ne una tinença responsable que garanteixi el seu benestar i fomenti una convivència adient amb tota la ciutadania. Des del Servei de Salut apostem per la convivència de les persones i dels animals i treballem per la defensa i la protecció dels animals amb el suport de moltes entitats i voluntaris.

La tinença responsable d’animals de companyia fa referència a la responsabilitat i compromisos que tenen els propietaris, tant amb l’animal com amb la societat. La tinença d’animals de companyia està autoritzada en domicilis particulars sempre que es compleixin les condicions higièniques i sanitàries de manteniment, benestar i seguretat per a l’animal i per a les persones.

Tal com es descriu a l'”Ordenança Municipal de Tinença d’Animals”, els propietaris tenen, entre d’altres, la obligació de:

  1. És imprescindible censar els animals de companyia.
  2. Els animals de companyia han de ser mantinguts en les condicions higièniques, sanitàries i d’alimentació de l’animal adients.
  3. La tinença d’animals potencialment perillosos ha de ser autoritzada per l’Ajuntament.
  4. Està prohibida la tinença d’animals per a consum propi.
  5. Al carrer, els gossos han d’anar amb collar i xapa.
  6. Està totalment prohibit maltractar-los ni abandonar-los.
  7. Han d’estar correctament desparasitats i vacunats

Sabies que censar el teu animal és una bona manera de localitzar-lo en cas de perdua?

És obligatori censar els animals de companyia (gossos, gats i fures) en el Registre Municipal. És un tràmit àgil, fàcil i ràpid.

La identificació electrònica dels gossos, gats i fures es porta a terme mitjançant la implantació d’un microxip que es realitza a centres veterinaris (és un tràmit desvinculat de l’Ajuntament de Badalona).

Un cop implantat el microxip, les persones propietàries estan obligades a inscriure els animals de companyia en el Registre Municipal dins el termini de 3 mesos des de la data de naixement o de 30 dies des de la data d’adquisició, adopció, canvi de residència de l’animal o trasllat temporal per un període superior a 3 mesos.

Les dades d’identificació s’envien a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia, gestionat pel Consell de Veterinaris de Catalunya i al Registre General d’Animals de Companyia (ANICOM) de la Generalitat de Catalunya, un registre públic al qual hi pot accedir tothom.

A la dreta podeu tramitar el cens del vostre animal i informar-vos sobre totes les responsabilitats que comporta la tinença d’animals segons l’Ordenança Municipal de l’Ajuntament de Badalona.

Què s'ha de fer si

Per als gossos de les races considerades NO potencialment perilloses, gats i fures: El tràmit és presencial o mitjançant la seu electrònica. Es pot fer a l’edifici del Viver o a qualsevol Oficina Municipal de Districte. Cal portar el DNI de la persona propietària, el full d’identificació del microxip i el carnet de salut de l’animal.

Per als gossos considerats Potencialment Perillosos: El tràmit és presencial al Servei de Salut de l’Ajuntament de Badalona (Edifici El Viver –  Assemblea de Catalunya, 9-12 1er pis). Cal contactar amb el Servei de Salut per obtenir cita prèvia. La documentació que cal aportar és la mateixa: DNI de la persona propietària, full d’identificació del microxip i carnet de salut de l’animal.

Es pot tramitar prencialment o mitjançant la seu electrònica. Cal presentar una instància on consti el nom de la persona propietària de l’animal de companyia, DNI i telèfon de contacte, el nom de l’animal de companyia i el número de microxip de l’animal.

Un cop fet el tràmit, se li comunica per telèfon quan la pot recollir.

El tràmit es pot fer presencialment o mitjançant la seu electrònica. Cal presentar una instància a l’Ajuntament de Badalona exposant el problema. Les instàncies es poden presentar al Registre General de l’Ajuntament o bé a l’edifici del Viver, o bé a l’Oficina Municipal del Districte. També es poden presentar telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Cal trucar a la Guàrdia Urbana, al telèfon 092

Si trobem un animal d’una espècie autòctona protegida ferit al carrer, podem traslladar l’animal a la Clínica Veterinaria Zoològic de Badalona (més informació aquí) o bé trucar als agents rurals (telèfon: 93 561 70 00)

Des del Servei de Salut hem iniciat una campanya de sensibilització sobre el Benestar Animal anomenada Depèn de tú, en la qual fomentem a la ciutadania: a censar els seus animals de companyia i seguir tota la normativa de l'”Ordenança Municipal”.

MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE

Unitat de Benestar Animal. Edifici “El Viver”, plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9, 1er pis. Tel.:  93.483.27.77 Benestar_Animal@badalona.cat