Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

AIGUA DE CONSUM HUMÀ

Analitzem i controlem l'aigua del municipi

Aigua de Consum Humà

L’aigua de consum humà és la que s’utilitza per beure, cuinar, preparar aliments i altres usos en l’àmbit domèstic, comercial o industrial.

Aquesta aigua arriba als domicilis mitjançant la xarxa pública de distribució després de rigorosos controls. En el cas de Badalona les empreses responsables del subministrament són Aigües de Barcelona (AGBAR) i l’Associació de Propietaris Mas Ram. A partir del punt de lliurament, la responsabilitat del manteniment i neteja de la instal·lació interior recau en la propietat de l’edifici.

Per verificar-ne la qualitat el Servei de Salut fa analítiques periòdiques en punts representatius seleccionats o en domicilis particulars a demanda de la ciutadania.

Seguim la normativa del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, per al que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, i el Pla de vigilància sanitària de les aigües de consum humà de Catalunya estableixen els criteris sanitaris de l’aigua de consum humà i obliga als ajuntaments a controlar la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor. Aquesta vigilància pren forma en el programa municipal d’aigües de consum humà.

Que cal fer si tinc les canonades de plom?

La presència de canonades de plom, material freqüent en les construccions anteriors al 1980, sovint altera la qualitat de l’aigua a les aixetes de la ciutadania. En determinades condicions, part del plom de les canonades pot ser alliberat a l’aigua de consum i arribar a superar el límit legislat.

El plom pot ser tòxic per la salut humana, per això es recomana substituir totes les parts de plom de les xarxes internes. Hi ha mesures que minimitzen l’exposició al plom, com són:

– Deixar còrrer l’aigua de l’aixeta una estona abans de beure-la per aconseguir una renovació de l’aigua retinguda a les canonades, sobretot si no s’ha consumit l’aigua en un període llarg de temps.

– És recomanable no fer servir l’aigua calenta ni per a beure ni per a cuinar, ja que és possible que contingui una major concentració de plom.

Què cal fer si l’aigua surt tèrbola?

En algunes ocasions, l’aigua de l’aixeta es presenta tèrbola o amb un color marró/groguenc, a causa de l’alliberament de ferro de les canonades. Aquesta situació no comporta cap risc per a la salut. Malgrat això, es recomana substituir les parts de ferro de la instal·lació i fer servir materials que no afectin la qualitat de l’aigua.

En algunes ocasions, l’aigua de l’aixeta és de color blanc a conseqüència de la presència de gran quantitat d’aire dissolt, però aquesta situació normalment, no comporta cap risc per a la salut.

Què cal fer si tinc els dipòsits interns?

L’existència de dipòsits interns d’aigua, sovint situats als terrats dels edificis de finques antigues, tradicionalment s’utilitzaven per garantir la disponibilitat d’aigua a les llars. Avui, però, poden esdevenir focus de problemes. La manca de manteniment i higiene d’aquestes instal·lacions pot provocar l’esgotament del desinfectant de l’aigua servida i, a vegades, fer proliferar alguns microorganismes. El pas de l’aigua pels dipòsits interns pot provocar problemes per manca de pressió. Així, és recomanable substituir els dipòsits interns per una connexió directa a la xarxa. Quan l’eliminació dels dipòsits sigui impossible convé tenir present que:

  • Han d’estar tancats per prevenir l’accés de persones alienes, però a la vegada ser accessibles per realitzar-hi les operacions de neteja.
  • Han d’estar tapats amb una coberta impermeable que ajusti perfectament
  • Han de buidar-se i netejar-se com a mínim un cop a l’any. Durant les operacions de neteja s’ha de tancar la clau que connecta el dipòsit amb les xarxes interiors de l’edifici i informar els veïns de la realització de la neteja. Els productes utilitzats han de complir amb la normativa.

MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE

Unitat de Protecció de la Salut. Edifici “El Viver”, plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9, 1er pis. Tel.:  93.483.27.78 protecciosalut@badalona.cat