Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Modificació puntual del Pla general Metropolità del nucli històric de Dalt la Vila, als carrers de Sant Felip i d’en Rosés 9, Lladó 69-71 i de Sant Josep i d’en Rosés 22-24 de Badalona

23/12/2021 ::    

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la modificació puntual del Pla general Metropolità del nucli històric de Dalt la Vila, als carrers de Sant Felip i d’en Rosés 9, Lladó 69-71 i de Sant Josep i d’en Rosés 22-24 de Badalona. La modificació plantejada comprèn dos àmbits. L’Àmbit 1 està format per les finques del carrer Lladó 69-71, de titularitat privada i la del carrer de Sant Felip i d’en Rosés 9, de titularitat municipal. L’àmbit 2 està format per la parcel·la del carrer de Sant Josep i d’en Rosés 22-24, que és de titularitat municipal.

La modificació es formula per permetre l’ampliació de la “Domus de l’Heura” a la planta baixa de les finques situades al carrer de Sant Felip i d’en Rosés núm. 9 i d’en Lladó núm. 69-71, consolidar l’illa en què s’inclouen les parcel·les, generant així una nova façana d’accés a Dalt la Vila i reconeixent la vialitat del carrer de Sant Josep i Roses.

Per poder desenvolupar-ho es realitza un Polígon d’actuació (PAU). El sostre per planejament vigent de la parcel·la del carrer de Sant Josep i Roses (Sector B) es trasllada a la finca del carrer de Sant Felip i Roses. Les parcel·les dels carrers Lladó i Sant Felip i Roses (Sector A) s’unifiquen per poder desenvolupar la cantonada com a únic conjunt, per la importància de la seva ubicació, i permetent així la màxima ampliació de la casa de l’Heura.

Considerant la titularitat de les parcel·les, els usos preexistents, la volumetria dels edificis adjacents i les necessitats funcionals d’ampliació de la “Domus de l’Heura” i els requeriments mínims per la ubicació de l’accés a les plantes pis, per al sector A es proposa:

– La definició de les condicions d’edificació, reconeixent la volumetria edificada existent i/o prevista pel planejament vigent a les parcel·les limítrofs.

– L’assignació de l’ús d’equipament tipus cultural a part de la planta baixa, deixant la part indispensable per a l’accés a les plantes pis.

Per aquesta parcel·la s’han considerat les condicions del seu entorn, l’amplada de carrer i volumetries per definir les seves condicions d’edificació. Aquesta parcel·la tindrà una fondària edificable de 5,90 metres i condicions de planta baixa i dues plantes pis i una tercera en una petita part just a l’extrem de la parcel·la, i amb un interior d’illa edificable en planta baixa. Una part del sostre de la planta baixa, 220,83 m², que inclou la PB interior d’illa, s’adscriu al sistema d’equipaments comunitaris i dotacions de titularitat pública, amb una qualificació doble (12b-7bpb).

La modificació reconeix la parcel·la de l’àmbit 2, propietat de l’Ajuntament de Badalona, com a passatge viari, ja que aquesta parcel·la dona accés a les finques 20 i 26 del mateix carrer. El sostre que disposa aquesta parcel·la mai es podrà arribar a materialitzar a causa de la seva naturalesa de vial.

Així doncs, considerant que no hi ha augment de sostre edificable proposat a la present Modificació puntual del PMU del nucli històric de Dalt de la Vila, sinó un decrement de 218,75 m² de sostre edificable, no s’ha de preveure una reserva mínima per a zones verdes i espais lliures públics.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, x de desembre de 2021

twitter @AjBadalona

👥📚 El Museu de #Badalona acull l’acte d’inauguració del nou curs escolar que reuneix la comunitat educativa.
Presentació del Pla de Formació i la Guia d’activitats educatives 2023-24 i conferència El tetraedre de l'aprenentatge amb sentit, d’Elisabet Aznar, directora del CESIRE

4

📋🍴🍹🍵🍾 L’Ajuntament de #Badalona impulsa una Guia de Restaurants i Eixos Comercials per promocionar el sector de la restauració, el comerç i la gastronomia local

📆 Fins al dimecres 11 d'octubre us podeu inscriure en el procés de selecció per ser un dels 46 nous agents de la Guàrdia Urbana de #Badalona

👮‍♀️ 18 d’aquestes places es reserven per a dones

Inscripcions ➡️ https://badalona.convoca.online/processDetail.html?id=f5bd2717-ba1c-485d-7b43-08db2914157f&type=0

L’Hospital Germans Trias estrena diumenge al Museu de #Badalona un cicle d’actes i xerrades divulgatives parlant de recerca en càncer

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals