Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Moció per reclamar al govern municipal que compleixi els acords i els compromisos adquirits amb la plantilla

28/04/2021 ::            

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’abril una moció per reclamar al govern municipal que compleixi els acords i els compromisos adquirits amb la plantilla.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Demanar al govern municipal que doni resposta a les diferents propostes presentades per la representació sindical i doti als diferents serveis i departaments de l’Ajuntament dels recursos humans i materials necessaris per garantir la qualitat dels serveis que es presten.

SEGON.- Demanar al govern que compleixi l’acord amb els sindicats per la millora del Compliment d’Especial Rendiment per al 2021.

TERCER- Demanar al govern municipal, que de forma urgent, faciliti una correcta organització que permeti funcionar amb seguretat als treballadors municipals en aquest nou context de crisis sanitària i garantitzi subministrament suficient d’Equips de Protecció Individual, elabori i executi plans de contingència, faci seguiment correcte dels casos COVID- 19 detectats, apliqui protocols de contenció, i aprovi un reglament de teletreball.

QUART.- Demanar al govern municipal que es compensi al personal de serveis essencials que durant la pandèmia va realitzar jornades de treball molt superiors a les habituals.

CINQUÈ.- Demanar al govern municipal que realitzi una revisió dels llocs de treball de serveis essencials per adequar les retribucions d’aquest personal a les responsabilitats i tasques efectives que han portat i estan portant a terme.

SISÈ.- Demanar al govern municipal que estableixi mecanismes i accions que permetin revisar i facilitar nous calendaris, permisos i llicències, promoció interna, jubilacions parcials i el compliment del conveni col·lectiu.

SETÈ.-Demanar al govern municipal que treballi per tal de modificar les fitxes de valoració en base a un ampli acord sindical.

VUITÈ- Donar trasllat dels següents acords als sindicats SFP, CATAC, UGT, CCOO, PSU i a tot el personal de la plantilla municipal.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 28 d’abril de 2021

twitter @AjBadalona

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals