Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

El dijous 28 d’abril, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

25/04/2022 ::

La sessió es farà al Saló de Plens de la Casa de la Vila, a partir de les 18 hores

Aquest dijous 28 d’abril, a les 18 hores, al saló de Plens de la Casa de la Vila, se celebrarà una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

1. Crear la Comissió de Seguiment del pressupost municipal de l’exercici 2022 (ordinari i inversions) i del Pla d'Equipaments, en el si de la Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i, Hisenda, Recursos Interns i Personal.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

2. Aprovar inicialment el Pressupost municipal per a l’exercici 2022 i la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament, el dels seus organismes autònoms i societats mercantils que en depenen, i les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2022.

Badalona, 25 d’abril de 2022

twitter @AjBadalona

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals