Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Declaració com a àrea de mercat tens d’habitatge la totalitat del terme municipal de Badalona

28/04/2021 ::    

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’abril la declaració com a àrea de mercat tens la totalitat del terme municipal de Badalona.

Es sol·licita a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que procedeixi a la declaració com a àrea amb mercat tens d’habitatge la totalitat del territori municipal de Badalona, als efectes que puguin aplicar-se als habitatges arrendats dels municipis els mecanismes de contenció i moderació de rendes previstos a la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes.

També s’ha designat la Directora de l’Oficina Local d’Habitatge com a interlocutora municipal als efectes de definir el contingut i durada de la declaració com a àrea amb mercat d’habitatge tens i de definir les actuacions que l’Ajuntament de Badalona haurà de dur a terme per atenuar o capgirar aquesta situació.

La Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, que té l’objectiu de contenir els preus del lloguer i que s’aplicarà als nous contractes, va entrar en vigor el mes de setembre de 2020.

La llei afecta les àrees amb mercat d'habitatge tens. En aquestes àrees el preu no pot augmentar respecte al contracte anterior —si va ser firmat en els últims cinc anys— i no podrà superar l’índex de referència de preus de la Generalitat.

Es consideren àrees amb mercat de habitatge tens on hi ha risc de no disposar de proveïment suficient d’habitatge de lloguer assequible. És a dir, que la càrrega per al pagament del lloguer superi el 30% de la mitjana dels ingressos familiars.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 28 d’abril de 2021

twitter @AjBadalona

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals