Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Cessió temporal gratuïta a l’Assemblea Comarcal al Barcelonès Nord de la Creu Roja del local núm. 3 de l’avinguda d’Alfons XIII

28/04/2021 ::        

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’abril de 2021 la cessió gratuïta d’ús fins al 20 de gener de 2040 del local núm. 3 de l’avinguda d’Alfons XIII núm. 349 a l’Assemblea Comarcal al Barcelonès Nord de la Creu Roja.

El conveni de cessió temporal de l’ús del local assenyala, entre d’altres, les condicions següents:

    • El local haurà de destinar-se als fins propis de Creu Roja i no es podrà realitzar en el local cap tipus d’activitat molesta, nociva, insalubre o perillosa.

    • Queda prohibit l’arrendament i qualsevol altra forma de cessió total o parcial del local, ni a títol gratuït, a favor de tercers, sense l’autorització expressa de l’Ajuntament.

    • Creu Roja haurà de realitzar les obres d’instal·lació i condicionament necessàries per tal d’adequar el local a l’activitat a que es destinarà, prèvia concessió per part de l’Ajuntament de la llicència d’obres corresponent. No es consideraran obres la delimitació de l’espai amb elements de caràcter mobiliari.

    • El local haurà de mantenir-se en les degudes condicions de conservació i neteja, essent a càrrec de l’entitat les despeses corresponents a aquests conceptes, incloent les reparacions necessàries per mantenir el local en les condicions de servir a l’ús convingut.

    • Aniran a càrrec de Creu Roja les despeses originades per la contractació i els consums de l’aigua, l’electricitat, el gas, telèfon i el pagament de tots els serveis i despeses generades pel local lliurat, incloses les comunitàries, mentre duri la cessió d’ús, així com també qualsevol impost, taxa o arbitri que gravi l’activitat.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem Més, el PSC i el PP, amb l’abstenció de Guanyem Badalona en Comú.

Badalona, 28 d’abril de 2021

twitter @AjBadalona

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals