Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Calendari del contribuent 2021 a Badalona

17/02/2021 ::

Des del Govern municipal es recomana domiciliar els rebuts per no haver de fer cues i evitar els recàrrecs

Els terminis de pagament dels rebuts de les diferents taxes i impostos municipals a Badalona per a aquest any 2021 queden de la següent manera:

Rebuts no domiciliats

De l’1 de febrer al 6 d’abril: taxa pels serveis de cementiris municipals; taxa per entrada de vehicles – guals; taxa per ocupació de quioscs i marquesines; taxa per reserva d’espai per aparcament de vehicles i la taxa d’ocupació de via pública amb caixers.

Del 19 de febrer al 19 d’abril: impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Del 6 d’abril al 7 de juny: impost sobre béns immobles (IBI) urbans i impost sobre béns immobles rústics així com la primera fracció de la taxa del mercat setmanal i encants i de la taxa de gestió administrativa dels mercats i precaris.

La segona fracció d’aquesta taxa del mercat setmanal i dels encants i de la gestió administrativa dels mercats i precaris es cobraria del 4 d’octubre al 7 de desembre.

Del 6 de setembre al 8 de novembre: preu públic de la recollida de residus sòlids urbans i la taxa d’ocupació de la via pública (taules i cadires).

Del 17 de setembre al 17 de novembre: impost sobre activitats econòmiques (IAE).

Rebuts domiciliats

  • Els rebuts domiciliats de la taxa pels serveis de cementiris; la taxa per entrada de vehicles – guals; la taxa per ocupació de quioscs i marquesines; la taxa per reserva d’espai per aparcament de vehicles a la via pública; la taxa d’ocupació de la via pública amb caixers i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica es cobraran el dia 1 d’abril.

  • L’import de l’IBI rústic es cobrarà l’1 de juny.

  • La taxa dels mercats setmanals i encants i la taxa de gestió administrativa de mercats i precaris es pagarà en dos fraccions la primera l’1 de juny i la segona l’1 de desembre.

  • La taxa d’ocupació via pública (taules i cadires) i el rebut anual domiciliat per la recollida de residus sòlids urbans es cobrarà el 2 de novembre.

  • La domiciliació bancària de l’IBI i de l’IAE té l’avantatge del pagament fraccionat. Els rebuts domiciliats en quatre terminis de l’IBI urbans es cobraran els dies 3 de maig, 1 de juliol, 1 de setembre i 2 de novembre.

  • Pel que fa a l’IAE, els rebuts domiciliats en tres terminis es cobraran els dies 1 d’octubre, 2 de novembre i 1 de desembre.

En el cas que es disposi de certificat digital o DNI electrònic es pot consultar la informació tributària i fer aquests tràmits a www.orgt.diba.cat o a www.badalona.cat.

Si es vol realitzar qualsevol tramitació telemàtica i presentar documentació relacionada amb la gestió de tributs (sol·licituds, recursos, registre general…) es pot fer a través de la seu electrònica https://seu.badalona.cat/Catàleg de tràmits que recull tots els tràmits municipals que l’Ajuntament de Badalona ofereix.

Badalona, 17 de febrer de 2021

twitter @AjBadalona

👥📚 El Museu de #Badalona acull l’acte d’inauguració del nou curs escolar que reuneix la comunitat educativa.
Presentació del Pla de Formació i la Guia d’activitats educatives 2023-24 i conferència El tetraedre de l'aprenentatge amb sentit, d’Elisabet Aznar, directora del CESIRE

4

📋🍴🍹🍵🍾 L’Ajuntament de #Badalona impulsa una Guia de Restaurants i Eixos Comercials per promocionar el sector de la restauració, el comerç i la gastronomia local

📆 Fins al dimecres 11 d'octubre us podeu inscriure en el procés de selecció per ser un dels 46 nous agents de la Guàrdia Urbana de #Badalona

👮‍♀️ 18 d’aquestes places es reserven per a dones

Inscripcions ➡️ https://badalona.convoca.online/processDetail.html?id=f5bd2717-ba1c-485d-7b43-08db2914157f&type=0

L’Hospital Germans Trias estrena diumenge al Museu de #Badalona un cicle d’actes i xerrades divulgatives parlant de recerca en càncer

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals