Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Aprovada la constitució de la Comissió d’Estudi encarregada de redactar l’ordenança de la Zona de Baixes Emissions (ZBE)

30/03/2022 ::    

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la constitució de la Comissió d’Estudi encarregada de la redacció de l’avantprojecte de l’ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Badalona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire.

La Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, determina per als municipis de 50.000 habitants l’obligació d’establir Zones de Baixes Emissions abans de l’any 2023.

La composició de la Comissió d’Estudi serà la següent:

Presidència: -L’Alcalde o Regidor/-a en qui delegui.

Vocals:

– 1 representant de cada Grup polític municipal

– Cap de Servei Jurídic i d’Administració general de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut.

– Cap de Servei de Salut

– Cap de Servei de Via Pública i Mobilitat

– Cap del Departament d’Ecologia Urbana.

– Tècnic de Mobilitat

– Representant de Guàrdia Urbana

– Representant de Protecció Civil

– Representat Federació d'Associacions de Veïns de Badalona (FAVB)

– Representant Federació d'Empresaris

– Representant CCOO

– Representant UGT

Secretària: -Lletrada Departament jurídic i d’administració general d’urbanisme.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 30 de març de 2022

twitter @AjBadalona

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals