Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla especial d’assignació de tipus i ordenació volumètrica de l’equipament del PERI del Gorg

02/05/2019 ::    

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril la modificació puntual del Pla especial d'assignació de tipus i ordenació volumètrica de l'equipament del PERI del Gorg a l'illa compresa pels carrers Tortosa, Alfons XII, Antoni Bori i avinguda Marquès de Mont-roig

L’objecte és modificar el Pla especial d’assignació de tipus i ordenació volumètrica de l’equipament sanitari-assistencial del PERI del Gorg, situat a al cantonada de Marquès de Mont-roig i Tortosa pel que fa referència al programa funcional. Es tracta d’un àmbit d’equipament privat per implantar una residència de gent gran. La iniciativa de la proposta és privada i la promou l la companyia Cel Urbà S.L.

El pla especial vigent que es modifica va ser aprovat l’abril de 2003. El Pla es va redactar adaptant una proposta arquitectònica ajustada a les necessitats d’un operador interessat en la implantació de l’equipament en el moment que es va redactar el pla especial, que no es va arribar a fer. La concreció detallada de tots els espais deixa sense gairebé cap tipus de llibertat projectual al promotor que vulgui portar a terme el desenvolupament del projecte, amb altres possibles solucions.

Aquesta situació ha propiciat l’estancament del desenvolupament de l’àmbit i és per aquest motiu que es proposa una modificació puntual reduint algunes de les acotacions que el pla especial vigent planteja, especialment de caràcter funcional, per a facilitar el seu desenvolupament donant més llibertat al possible operador que s’interessi en implantar-se a la parcel·la.

Executant el pla especial vigent, amb les modificacions que introdueix aquest pla especial es podrà tramitar l’autorització de les obres segons un projecte més flexible i simultàniament es farà la urbanització de la zona verda cedida a l’Ajuntament. Tot i ser privada, la residència comptarà amb un centre de dia com un servei més proper al barri. La zona verda pública urbanitzada per part del promotor privat contribueix a la millora de l’entorn.

El dictamen es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 2 de maig de 2019

twitter @AjBadalona

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals