Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Aprovació inicial de l’establiment del Servei de Garantia Alimentària de l’Ajuntament de Badalona

28/07/2022 ::    

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment l’establiment del Servei de Garantia Alimentària, així com la memòria justificativa, el projecte d’establiment i l’avantprojecte de reglament reguladors del servei. Aquest Servei inclourà, a més del menjador social, altres dispositius destinats a garantir l’alimentació de persones amb diferents perfils i circumstàncies de risc social.

D’aquesta manera, el servei podrà comptar amb:

– Dispositius de distribució d’aliment cuinat: menjador social, concertació de places en establiments d’hostaleria, recursos especialitzats degut a la complexitat de les persones que precisen l’ajut (persones grans, persones amb dificultat de mobilitat, etc).

– Dispositiu de distribució d'aliments no cuinats: Bancs d’aliments adreçats a persones i/o famílies derivades pels serveis socials, vulnerables, que poden cuinar en les seves llars o en habitacions llogades.

– Contribucions econòmiques: targeta moneder, ajuts individuals menjador escolar i d’altres que es puguin articular.

Si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, l’establiment del Servei de Garantia Alimentària, així com la memòria justificativa, el projecte d’establiment i l’avantprojecte de reglament reguladors del servei, que ara s’aproven inicialment quedaran aprovats definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 28 de juliol de 2022

twitter @AjBadalona

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals