Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

LES NOSTRES NOTÍCIES

L’alcalde Xavier Garcia Albiol presenta les competències i delegacions dels regidors i les regidores del nou govern municipal

El nou govern municipal s’estructura en cinc grans àmbits i manté la descentralització dels sis Districtes de la ciutat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona acorda el nomenament dels seus representants a diversos òrgans i entitats supramunicipals

Avui dimarts, a les 15.00 hores, l’alcalde accidental de Badalona farà una atenció als mitjans de comunicació

Designació dels representants de l’Ajuntament al Consorci Besòs

Substitució d’un membre del consell d’administració a la Junta General de Marina Badalona, SA en representació de l’Ajuntament de Badalona

Modificació de la composició de la Junta de Govern Local

Nomenament dels membres de la Comissió d’Informe, Estudi i Consulta Especial, de caràcter temporal, per l’impuls i seguiment de la modernització i descentralització de l’Ajuntament de Badalona

Modificació de la composició de la Junta de Portaveus

Nomenament de les tinences d’alcaldia i delegació de competències als regidors

Modificació dels nomenaments de president i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular

Modificació del càrrec de portaveu del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú

Renúncia del regidor Daniel Paños del Grup municipal del Partit Popular

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals